Reclaim the economy

Richard Werner

Intervjun med Richard Werner kommer härifrån

”centralbanks have enough power to solve the crisis in one morning”

”the best would be to issue government money, and thereby there would be no debt creation”

del 2


ur Mammons furstar av Richard Werner

Förord

Om sociala marknadsekonomier kan vara så framgångsrika undrar man emellertid varför de idag utgör en så sorglig syn, med recession och arbetslöshet? Det är utan tvivel de dåliga prestationerna som i alla dessa länder har väckt stridsropen om att djupgående reformer behövs och att nyliberala ekonomiska system måste genomföras. Jag har emellertid funnit att skälet till Japans och Tysklands svaga prestationer haft mycket lite med deras struktur att göra. I stället har pengarna spelat en helt avgörande roll, och de har styrts av centralbankerna – just de institutioner som krävde strukturförändringar.

Medan en stor del av de ekonomiska läroböckerna helt förbigår pengarnas betydelse, fick jag under mina forskningsår i Japan tvärtom lära mig att pengar är den avgörande faktorn bakom ekonomisk tillväxt. Men man finner inte penningläran utvecklad i de vanliga ekonomiska läroböckerna. Därför tvingades jag på egen hand återupptäcka den gamla visdom som för flera tusen år sedan var välkänd av kinesiska kejsare, att den som har kontrollen över penningskapandet och penningallokeringen styr och regerar ett land.

Ett detaljerat studium av den japanska riksbankens agerande ledde till den ofrånkomliga slutsatsen att denna enorma makt, koncentrerad till så få och på ett så chockerande sätt missbrukad till befolkningens nackdel, var ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället.

Tyvärr är detta just vad Maastrichtfördraget på ett enastående sätt har infört i Europa: Europeiska centralbanken (ECB) inrättades som självständig inte bara gentemot regeringar utan också inför demokratiska församlingar och parlament. Om centralbanksledarna och deras föregångare storbankirerna historiskt sett hade visat sig godhjärtade, rättvisa och enbart verkande i allmänhetens intresse hade man kanske kunnat finna det värt att riskera demokratin för Maastrichtfördraget. Det finns dock inga belägg för detta.

Det jag upptäckte i Japan har tyvärr redan visat sig högst relevant för Europa och världen. Europeiska centralbanken hade börjat agera på samma sätt som den japanska riksbanken gjorde på 1990-talet: centralbankscheferna ville vara politiker. För att genomföra sin egen, ensidiga politiska dagordning har de redan inlett ett program för att medvetet försämra de ekonomiska prestationerna i vissa länder såsom i Tyskland. Deras mål är att bryta ner den sociala marknadsekonomin, frukten av ett sekels framsteg inom europeisk ekonomisk teori och praktik. De vill ersätta detta system med en nyliberal ordning som inte är i flertalets intresse.

När jag startade mitt eget oberoende företag för investeringsforskning Profit Research Center Ltd. Och den oberoende investeringsfonden ProfitFundCom AG, ville jag att mina kunder skulle dra nytta av centralbankernas dubbla budskap.
Medan de låtsades använda räntan för att manipulera finansmarknaderna, manipulerade de i själva verket ekonomierna via kreditvolymerna. När jag för mina kunders räkning övervakade cirka trettio av världens centralbanker kunde jag inte undgå att se hur de skapade hausse och baisse i vissa länder, svåra recessioner i andra. Att investera utifrån denna kunskap kan vara mycket inbringande.

Jag stördes emellertid alltmer av den policy som följdes av vissa sådana centralbanker. Huvudskälet till att skriva denna bok är därför att göra så många som möjligt medvetna om hur ekonomier faktiskt fungerar, hur centralbanker och affärsbanker agerar och hur stor makt centralbankerna har över våra liv. Idén att vi, folket, bör kontrollera framtiden för våra liv, inte ett litet antal byråkrater, förblir värd att arbeta för.

Richard A. Werner


mer ur bokenvideoklipp med Richard Werner


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: